Namioty wystawowe dla Gminnego centrum Kultury w Krościenku

Przedmiot projektu: Doposażenie Gminnego Centrum Kultury w namioty wystawowe orazorganizacja imprezy promującej  jako forma sprawnej promocji lokalnych zasobów.

Celem operacji jest : zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i umożliwienie jej uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

W ramach projektu zakupiono 8 namiotów wystawowych, oraz zorganizowano imprezę promująca obszar Lokalnej Grupy Działania. Projekt realizuje przedsięwzięcia LSR w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych promujących region. Zakup namiotów wystawowych służył będzie do  sprawnej promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej organizowanej przez GCK , oraz do t zwiększenie aktywności społeczności lokalnej i umożliwienie jej uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

Wartość całkowita  19 661,64

Kwota dofinansowania: 11 528,02

wkład własny :2 308,75

Projekt  zrealizowany w  2013r.i  złożony za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Krościenku