Odnowiona kuchnia i sanitariaty w Izbie Regionalnej

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach

Przedmiot projektu: Remont Kuchni w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych

Celem operacji jest :  poprawa standardu oferty kulturalnej oraz propagowanie dziedzictwa historyczno- regionalnego przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach poprzez modernizację Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych.

W ramach projektu przeprowadzono remont kuchni, remont wc poprzez
wymiana drzwi, prace wodno-kanalizacyjne, licowanie ścian oraz podłogi płytkami, malowanie oraz wymiana umywalki i baterii.

Projekt ma za zadanie między innymi zwiększyć  aktywizację mieszkańców wsi poprzez stworzenie odpowiednich  warunków do kultywowania kultury i tradycji ludowej w zakresie przyrządzania potraw regionalnych.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR– liczba zmodernizowanych /odnowionych /wyposażonych obiektów i miejsc o znaczeniu kulturowym, w tym zabytków i miejsc cennych przyrodniczo, oraz  przedsięwzięcie określone w LSR „Ocalić od zapomnienia”

Ogólna wartość zadania – 26 468,04 zł

Koszty kwalifikowane operacji  - 21 868,39 zł

Kwota przyznanej pomocy na realizację zadania – 17 494,70 zł.

 Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 K.Kubik