Ogólnodostępna ścianka wspinaczkowa w Krościenku nad Dunajcem

Beneficjent:  Gmina Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji –Pasja bez granic  budowa ścianki w Krościenku na Dunajcem.

Cel operacji: Rozwijanie  rekreacji na obszarze LSR, poprzez budowę ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Krościenku.

Realizacja operacji obejmowała  zakup i montaż ogólnodostępnej wewnętrznej ścianki wspinaczkowej  do wspinania z liną asekuracyjną. Elementy wyposażenia ścianki to: m. innymi uprząż szt.4, przyrządy asekuracyjne-2komplety, statyczne i dynamiczne liny asekuracyjne 55 mb, łańcuchy stanowiskowe  szt.2

Wewnętrzna ścianka wspinaczkowa o wysokości 9.5 mb , szerokości 5 mb i pow. użytkowej 48m2 zostałazamontowana  w Publicznym Gimnazjum w Krościenku przy ul. Biały Potok.  Zatem gmina Krościenko  wzbogaciła się o kolejną ofertę spędzania aktywnie wolnego czasu, a tym samym propagowania różnych form aktywnego wypoczynku dla różnych grup wiekowych. Stworzenie takiego miejsca spotkań przyczyni się do poprawy dostępności mieszkańców obszaru gminy i LGD do obiektów rekreacyjno – sportowych. Nowo powstałe miejsce jest przyjazne, estetyczne, ogólnodostępne  i przede wszystkim bezpłatne. Sprzyja odpoczynkowi i integracji społeczności lokalnej.  Miejsce to poprawiło wizerunek , gminy oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR -liczba  zrealizowanych  zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w ramach przedsięwzięcia „Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach

Wartość całkowita projektu – 54 120,00

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 24 990 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Krościenko za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik