Ogólnodostępna siłownia w Krościenku nad Dunajcem

Beneficjent:  Gmina Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji -Dostawa i montaż urządzeń  rekreacyjno-sportowych przy  ścieżce pieszo rowerowej w Krościenku na Dunajcem.

Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR, poprzez udostępnienie  urządzeń rekreacyjno-sportowych przy ścieżce pieszo-rowerowej w Krościenku.

Realizacja operacji obejmowała  montaż ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej na bulwarach w Krościenku, która wzbogaci ofertę sportowo-rekreacyjną gminy. Elementy wyposażenia siłowni stanowi siedem urządzeń rekreacyjno-gimnastycznych takich jak: orbitrek eliptyczny +wioślarz ,wyciskanie siedząc +wyciąg górny, piechur+ twister, motyl klasyczny+ motyl odwrócony, ,ławka podwójna, drążki gimnastyczne + podciąg nóg z płaskimi wspornikami na przedramiona oraz stolik szachowy, które doskonale wpisują się w prozdrowotne trendy i zalecenia do bardziej aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Mamy nadzieję ,że  miejsce to  szybko stanie się ulubionym  miejscem spotkań  mieszkańców oraz turystów, i będzie sprzyjać integracji  mieszkańców oraz wpłynie na poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej  obszaru LGD

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR -liczba  zrealizowanych  zadań inwestycyjnych            z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej

Wartość całkowita projektu – 51 125

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 24 950 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Krościenko              za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik