Otrzymane dofinansowanie grantowe w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

2021-06-11

Otrzymane dofinansowanie grantowe w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

 

W dniu 6  maja 2021r. nasze Stowarzyszenie otrzymało wiadomość o przyznanym grancie pochodzącym ze środków 2 Edycji 2021 Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”, którego realizację pilotuje Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa, z którą od kilku już lat współpracujemy na wielu płaszczyznach.

Aby wzmocnić ekonomizację naszego Stowarzyszenia i dać mu szansę na dalszy rozwój , postanowiliśmy podejść po raz drugi do konkursu w Programie Grantowym MOWES. Pierwsze środki z tego właśnie programu otrzymaliśmy w roku 2019, kiedy to zaopatrzyliśmy się w sprzęt rekreacyjny oraz maskotki na imprezy plenerowe. Dofinansowanie w 2019 r. wynosiło 10 000 zł i tak samo jest w roku 2021r. 

W tym roku podjęliśmy decyzję o pozyskaniu środków na potrzeby założenia Agencji Reklamowej, która świadczyć będzie usługi promocyjno-reklamowe przedsiębiorcom, jednostkom JST oraz organizacjom NGO z naszego regionu i poza jego granicami.

Inicjatywa taka, daje szansę na wzmocnienie ekonomizacji naszego stowarzyszenia.

O najbliższych działaniach w kierunku otworzenia Agencji Reklamowej, będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Zespół Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"