Pierwsze nabory już za nami!

W dniu 24 listopada 2016r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.

Do biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło łącznie 27 wniosków, w tym 20 na podjęcie działalności i 7 na rozwój działalności gospodarczej.

Poniżej publikujemy wykaz przeprowadzonych naborów w ramach poszczególnych przedsięwzięć z liczbą złożonych wniosków i  łączna kwotą dofinansowania o jaką ubiegają się wnioskodawcy w ramach danego naboru.

 

Numer naboru

Numer i nazwa przedsięwzięcia

Liczba złożonych wniosków

Limit środków               w naborze

Łączna kwota dofinansowania o jaką ubiegają się wnioskodawcy w ramach naboru

1/2016

 

2/2016

1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

3

 

1

600 000

 

400 000

527 527,95

 

189 805,00

3/2016

1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety

7

300 000

420 000,00

4/2016

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

13

600 000

780 000,00

5/2016

1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

3

350 000

388 473,00

 

Wszystkim, którzy zrobili pierwszy krok w kierunku pozyskania środków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej składając wniosek o przyznanie pomocy życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

 

Małgorzata Piątek