Powitanie wiosny z pszczółką z projektu LGD "Gorce-Pieniny" 22.03.2019r.

Wiosna ach to Ty!- Powitanie wiosny z pszczółką z projektu LGD "Gorce-Pieniny

Widziano ją w ochronce w Krościenku nad Dunajcem, u Sióstr Służebniczek na Zdrojowej, a nawet w Licem Ogólnokształcącym. 

 To PSZCZÓŁKA Maja, która wspólnie ze swoimi małymi pomocnikami zapoczątkowała wiosnę w dolinie Dunajca :-)

O czym mowa? To kontynuacja testów sprzętu pozyskanego przez Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" w ramach realizacji projektu pn. „Mobilna Strefa Animacji”. Projekt polegał na zakupie m.in. strojów postaci bajkowych, które mają na celu wzbogacić ofertę atrakcji dla dzieci na obszarze działania LGD Gorce-Pieniny.

Tym razem stroje postaci bajkowych trafiły do dzieci z krościeńskiej ochronki czyli przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP. Dzieci od razu polubiły pszczółkę, która cały czas się uśmiecha i zwraca na siebie uwagę swoją piękną kolorystyką. Pszczółka postanowiła wziąć dzieci na spacer i odwiedzić kilku przyjaciół. Po drodze wszyscy obserwowali oznaki budzącej się do życia przyrody.

Serdecznie Dziękujemy Dyrektor - Siostrze Małgorzacie oraz wszystkim siostrom służebniczkom, a także pracownikom ochronki za zaangażowanie oraz pomysł na formę zabawy z pszczółką Mają.

Testowanie trwa nadal w innych szkołach i przedszkolach obszaru LGD "Gorce-Pieniny.  Po zakończeniu testów, Stowarzyszenie zgodnie z celami projektu będzie świadczyć odpłatne usługi wypożyczania strojów postaci bajkowych.

 

Informacje o projekcie:

Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „Mobilna Strefa Animacji” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Biuro Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

22.03.2019r.