Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Budowa źródeł ciepła...

2021-03-18

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

 

 

 

 

Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.


Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.


Cel: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub energetycznych.
Wnioski składa się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego NFOŚiGW. 

Termin i sposób składania wniosków o dofinansowanie
Termin ogłoszenia naboru wniosków – 18.05.2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 1.07.2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 31.03.2021 r.
godz. 15:00.

Więcej ind=formacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-budowe-zrodel-ciepla-wykorzystujacych-energie-geotermalna-geotermia-gleboka