Przedmiot projektu -Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Krośnica

Celem operacji jest  poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Krośnica poprzez zagospodarowanie  przestrzeni publicznej, poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw będącego poprawą  sposobu spędzania wolnego czasu rodzin  z dziećmi. 

Operacja polegała na budowie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Krośnica. Plac usytuowany jest w centralnym miejscu obok remizy OSP. Druhowie OSP zobowiązali się do nadzoru nad placem i monitorowania wskażników. Elementy wyposażenia placu stanowią: zestaw zabawowy wielofunkcyjny, huśtawka koniki, karuzela  ciuchcia,  ławki parkowe, tablica informacyjna, kosze, ogrodzenie placu zabaw.

 Wartość całkowita :56316,17

Dofinansowanie: 24 950 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2013r. Wniosek, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krośnicy za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Krośnicy

 Galeria zdjęć