Przedmiot projektu - wykonanie i wyposażenie placu zabaw w sołectwie Krościenko-Zawodzie

Celem operacji jest  poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości  Krościenko nad Dunajcem ,a zwłaszcza sposób spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi  oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Krościenka  poprzez wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Planowana operacja, poprzez rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz wzrost atrakcyjności regionu wpisuje się w przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gorce-Pieniny” „Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach” i ”Atrakcyjna oferta turystyczna obszaru Gorce-Pieniny”

 

Operacja polegała na budowie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Gminy Krościenka. Plac usytuowany jest na bulwarach nad  Dunajcem. Elementy wyposażenia placu stanowią: zestaw zabawowy, huśtawki ważki, bujaki sprężynowe,  ławki parkowe, tablica informacyjna, kosze, ogrodzenie placu zabaw.

 

Wartość całkowita 64 039,02 zł

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Krościenko za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”.

 

 Beneficjent: Gmina  Krościenko