Przeprowadzenie warsztatów sportowych w Klubie Sportowym „Sokolica” w Krościenku nad Dunajcem

Przedmiotem projektu było: zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów sportowych –jako kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży z terenu LGD poprzez uprawianie sportu w dziedzinie kajakarstwa górskiego 

 

Celem projektu było: Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno-warsztatowych z kajakarstwa górskiego. 

 

Celem pośrednim było miedzy innymi podwyższenie świadomości kulturowej u dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w życiu sportowym. 

 

Zamierzony cel wpłynie na poprawę jakości życia młodzieży z różnych środowisk wiejskich oraz uatrakcyjnienie turystyczne miejscowości oraz rozwój rekreacji na obszarze LGD.

 

Służył także nabyciu nowych umiejętności w zakresie kajakarstwa górskiego i był motywacją uczestników warsztatów do wysiłku oraz zdrowej rywalizacji sportowej.

 

 

Wartość projektu – 22 073zł. 

Wartość dofinansowania 15 451 zł

Umowa o dofinansowanie podpisana 10 lutego 2011 r

 

 

Beneficjent: Beneficjent: Klub Sportowy „ Sokolica” w Krościenku n.D