Punkt Informacji Turystycznej w Czorsztynie

Tytuł operacji:Modernizacja oraz wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie

Cel operacji: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR

Realizacja operacji obejmowała  polegała na zmodernizowaniu punktu Informacji Turystycznej oraz dostosowaniu go do potrzeb obsługi ruchu turystycznego na obszarze LGD W ramach projektu zostały wykonane prace remontowe oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie niezbędne do obsługi Punktu Informacji Turystycznej, m.in.: laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, regały, stół, krzesła, okna. Dodatkowo zmodernizowana została strona internetowa.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR – Liczba zrealizowanych zadań z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej”   w ramach przedsięwzięcia„Atrakcyjna oferta turystyczna obszaru Gorce-Pieniny” spełniając  cel ogólny  LSR „ Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych”

 

Wartość całkowita projektu – 57 403,00

Kwota dofinansowania w ramach Leadera – 39 992,56zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez osobę fizyczną  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Beneficjent: Andrzej Mikołajewicz – gmina Czorsztyn

 

K.Kubik