REKO-CZYNY W PIENINACH

Podobnie jak w 2016r. Stowarzyszenie LGD „ Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W marcu 2017r. decyzją Pana Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przyznana nam dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn: Ręko-czyny w Pieninach”. W ramach otrzymanych środków kultywujemy zajęcia warsztatowe tkania na krosnach, które odbywają się w regionalnej izbie w Sromowcach Wyżnych. Prowadzi je tak jak w roku ubiegłym Pani Stanisława Krupa. Umiejętności zdobyte przez uczniów w 2016r. były za małe, aby samodzielnie mogły pracować przy krośnie, dlatego tez zdecydowano kontynuować zajęcia w 2017 roku. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowania dawnym rzemiosłem, oraz poznanie różnych technik tkania na krosnach tradycyjnych. Tym razem przez Mistrza i uczennice zostanie utkany m. innymi baner stowarzyszenia oraz wełniany kilim z motywem Pienin. 

 

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017-Dziedzictwo kulturowe –priorytet 3–Kultura ludowa i tradycyjna

 

Koordynator projektu

Krystyna Kubik

Zarząd LGD ”Gorce-Pieniny”