Rekrutacja na Warsztaty z Haftowania w Maniowach

2021-07-09

 

 

Rekrutacja na warsztaty z HAFTOWANIA w Maniowach

Wszystkie osoby dorosłe w wieku 18+ zapraszamy na warsztaty z haftowania w ramach realizowanego projektu "Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła" dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska2021".

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w biurze stowarzyszenia lub mailowo. - FORMULARZ REJETRACYJNY

INFORMACJA ISTOTNA: Projekt dotyczy mieszkańców z gmin Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Czorsztyn oraz Miasto i Gmina Szczawnica.

REGULAMIN REKRUTACJI

INFORMACJA O PROJEKCIE

Dotacja w wysokości 13 tys. Zł. Zostanie przeznaczona na zadanie pn.: „Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła”, którego celem jest ożywienie, wzmocnienie i podtrzymanie tożsamości dziedzictwa kulturowego wśród osób dorosłych, mieszkańców ziem pienińsko-gorczańskich. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Tym sposobem projekt wpisuje się w cele programu Narodowego Centrum Kultury poprzez dążenie do tworzenia warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej oraz budowę aktywnych społeczności.

Zgodnie z celami programu, projekt służy rozwijaniu spektrum działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości i bogactwa kulturowego regionu.

Projekt jest także zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokument Konwencji jest w powojennej historii Polski pierwszym zbiorem zasad o charakterze prawnym, kształtujących stosunek do rodzimej tradycji jako wartości podlegających ochronie, upowszechnianiu i traktowaniu w roli społecznie uznanego dobra kulturowego. Co więcej cele projektu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w oparciu o którą działa nasze stowarzyszenie.