Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny", które odbyło się 15.02.2019r.

W dniu 15 lutego 2019r. w Krościenku n/D odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

W Zebraniu uczestniczyło 62 członków zwyczajnych na 103 wszystkich uprawnionych do głosowania.

                                   

Podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2018 rok,
 • przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności  Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres kadencji,
 • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny,
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za okres kadencji,
 • w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny",
 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2018 rok,
 • w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny,
 •  w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".

 

Ponadto dokonano wyboru składu:

 • Zarządu Stowarzyszenia i podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Zarządu Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".
 • Rady Stowarzyszenia i podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".
 • Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i podjęto uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny".

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"w nowej kadencji reprezentują:

Tomasz Hamerski - Prezes Zarządu

Małgorzata Piątek - Wiceprezes

Zbigniew Chlebek – Wiceprezes

Krystyna Kubik - Wiceprezes

Anna Cwynar - Skarbnik

Anna Gębala– Sekretarz

Aneta Markus - Członek Zarządu

Gerwazy Skubisz - Członek Zarządu

 

Członkami Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" zostali:

Marta Klimek - Przewodnicząca Rady

Paulina Plewa - Wiceprzewodnicząca Rady

Krzysztof Górecki - reprezentujący Gminę Czorsztyn

Grzegorz Szerszeń - reprezentujący Gminę Krościenko nad Dunajcem

Andrzej Runger - reprezentująca Gminę Ochotnica Dolna

Grzegorz Czaja - reprezentujący Miasto i Gminę Szczawnica

Jan Węgrzyniak

Beata Górecka

Monika Tarchała

Joanna Dziubińska

Danuta Machała - reprezentująca Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło Terenowe Krościenko

Adam Salamon - reprezentujący Wspólnotę Leśno-Gruntową w Szczawnicy

Maria Ziemianek

Czesława Królczyk

Magdalena Piszczek

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" weszli:

Artur Majerczak - Przewodniczący

Alina Lelito reprezentująca Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy - Wiceprzewodnicząca

Andrzej Mikołajewicz - reprezentujący Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Koło Terenowe w Czorsztynie

Joanna Bator - reprezentująca Gminną Bibliotekę Publiczną w Kluszkowcach

Marta Brząkała - reprezentująca Ochotniczą Straż Pożarną w Krośnicy

Elżbieta Polczyk

Joanna Oleksy

Jan Franczyk

 

Stowarzyszenie

          Lokalna Grupa Działania

"Gorce-Pieniny