Rewitalizacja centrum Krościenka

Beneficjent:  Gmina Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji –Kształtowanie przestrzeni o szczególnym znaczeniu w Krościenku-Centrum, poprzez odnowienie amfiteatru, remont sanitariatów, uzupełnienia małej architektury oraz uzupełnienie zieleni wieloletniej -przeznaczonej do użytku publicznego .

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności  turystycznej  gminy poprzez modernizację infrastruktury publicznej wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców  i integrację lokalnej społeczności.

Realizacja operacji obejmowała  remont amfiteatru, wraz z wymianą siedzeń na widowni, uzupełnienie małej architektury  i zieleni   wokół amfiteatru i dojść komunikacyjnych. Wykonano również remont ogólnodostępnych toalet publicznych  z dostosowaniem do wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

W wyniku zrealizowanego projektu  została  zrewitalizowana atrakcyjna część centrum Krościenka położona w rejonie zabytkowego kościoła, rynku oraz rzeki Dunajec”. Odnowienie amfiteatru, uzupełnienie małej architektury oraz nasadzenie trwałej zieleni poprawiło wizerunek centrum Krościenka a tym samym przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów. Remont toalet publicznych poprawił dostęp  dla osób niepełnosprawnych co przyczynia się do poprawy warunków ich życia.

Operacja wpłynie na integrację społeczną ogółu mieszkańców miejscowościoraz  na poprawę  spędzania czasu wolnego  przez mieszkańców i  turystów.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSRliczba  zrealizowanych zadańinwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej

Wartość całkowita projektu – 222 123,00  zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 144 470,24

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Krościenko    za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik