Ścieżka pieszo-rowerowa w Krościenku – sołectwo Zawodzie

Przedmiot projektu: Wzbogacenie bazy rekreacyjno-turystycznej poprzez  remont ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku nad Dunajcem

 

Cel operacji: wzrost atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej w Krościenku, poprzez remont ścieżki pieszo rowerowej .Operacja będzie wpływać  na poszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej gminy i podniesie standard życia w turystycznej miejscowości. Inwestycja poprawi także jakość życia na obszarach wiejskich, zaspokoi potrzeby społeczne  w zakresie turystyki i rekreacji  oraz wpłynie na wzrost liczby turystów licznie odwiedzających tereny Pienin

 

W lipcu 2013r. zakończona została inwestycja pn: Wzbogacenie bazy rekreacyjno-turystycznej poprzez  remont ścieżki pieszo-rowerowej w Krościenku nad Dunajcem.W ramach operacji wykonano wzdłuż Dunajca ścieżkę o długości  1200 mb z nawierzchnią żwirową oraz zamontowano ławki parkowe oraz kosze .

 Jest to kolejna inwestycja mająca na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krościenko oraz poprawę warunków życia mieszkańców gminy

 

 Koszt inwestycji to 147 546,58.zł z czego dofinansowanie wynosi 67 000,00 tys.zł

 

Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu „Odnowa i Rozwój Wsi” wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader „Gorce-Pieniny”.

 

Beneficjent: Gmina Krościenko nad Dunajcem