SERCEM TKANE w LGD „Gorce-Pieniny”

Miło nam poinformować ze Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nam dotację  w wysokości 20 tys. zł w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna- zadanie MISTRZ TRADYCJI.

Dotacja zostanie wykorzystana na realizację projektu pn: „Sercem tkane”, który zakłada przeprowadzenie zajęć z zapomnianego już rękodzieła ludowego z zakresu tkania ręcznego na krosnach. Zajęcia przeprowadzone będą na zasadzie Mistrz i Uczeń w Regionalnej Izbie w Sromowcach Wyżnych.

Pilotażowe zadanie pn. „mistrz tradycji” związane jest w sposób bezpośredni
z międzypokoleniowym przekazem unikatowej wiedzy i umiejętności kulturowych w dziedzinach objętych ochroną w ramach Konwencji UNESCO z 2003 roku. Nasz projekt wpisuje się w dziedzinę objętą ochroną, uzyskał wysoką ocenę i będzie realizowany do końca 2016r. Zamierzeniem projektu jest zachowanie ciągłości tradycji rękodzielniczej tkania na krosnach oraz ożywienie, popularyzacja i pobudzenie zainteresowania wśród młodego pokolenia starym rzemiosłem.

 

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016-Dziedzictwo kulturowe –

priorytet 3–Kultura ludowa i tradycyjna

 

Opr. K. Kubik

Zarząd LGD ”Gorce-Pieniny”