Strefa rekreacyjna w Kluszkowcach

Tytuł operacji:Budowa strefy rekreacyjnej obejmującej budowę rekreacyjnego boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz budowę strefy do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Beneficjent: Gmina Czorsztyn

Cel operacji: rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej na obszarze LSR poprzez budowę ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej w miejscowości Kluszkowce. Cel ten zostanie osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

Kwota operacji: 200 001,42 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – lipiec 2018