Stroje ludowe oraz warsztaty regionalne w Tylmanowej

Beneficjent: Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej

Tytuł operacji „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych oraz organizacje warsztatów w miejscowości Tylmanowa

Cel operacji: kultywowanie oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych i instrumentów oraz organizację warsztatów w miejscowości Tylmanowa.

Działania w ramach projektu ukierunkowane były na rozwijaniu aktywności mieszkańców pielęgnowaniu tradycji ludowej i dziedzictwa kulturowego, odtwarzaniu starych umiejętności, zwyczajów związanych z tańcem i muzyką góralską. Projekt zrealizowano  na terenie miejscowości Tylmanowa w którym wzięło udział 35 osób. W ramach realizacji projektu zakupiono także stroje i instrumenty tj: 8 par portek góralskich,  4 gorsety , 16 par kierpec damskich i męskich, 6 pasów góralskich, 6 pasów ćwiekowanych, 8 serdaków góralskich, 1 kożuch tylmanowski,  6 spódnic góralskich, 1 bas oraz 1 akordeon. Zakupione instrumenty i stroje regionalne są przechowywane w siedzibie WOK Tylmanowa Tylmanowa. Stroje będą udostępniane nieodpłatnie na zajęcia i występy które mają przyczynić się do kultywowania i promocji tradycji regionu. Poprzez realizację projektu WOK stworzył dla mieszkańców z Tylmanowej warunki do rozwijania aktywności twórczej, pobudzając wyobraźnię i wrażliwość, jak również stworzył warunki na aktywnie i twórcze zagospodarowanie czasu wolnego.

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR Liczba zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych związanych z dziedzictwem kulturowym”  w ramach przedsięwzięcia „Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach” spełniając  cel ogólny  LSR „ Poprawa jakości życia w tym warunków zatrudnienia”

Wartość całkowita  projektu : 43 855,88 zł

Kwota dofinansowania: 30000,84.zł.

Projekt został zrealizowany w na przełomie  2014-2015roku.Wniosek, złożony przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej   za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

 

K.Kubik