UMOWA NA REALIZACJĘ LSR PODPISANA!

W dniu 12 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Aneta Markus - Prezes oraz Krystyna Kubik - Wiceprezes podpisały w imieniu stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora  Departamentu Funduszy Europejskich Panem Grzegorzem Brach. Umowa, na którą składa się m.in. realizacja Lokalnej Strategii Działania, wdrażanie projektów współpracy a także funkcjonowanie LGD opiewa łącznie na kwotę 6 032 500 zł. Z tych środków realizowane będą działania zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju, które zostały wypracowane w drodze konsultacji społecznych w tym spotkań z mieszkańcami oraz badań ankietowych.

Głównym celem działania Lokalnej Grupy Działania Gorce-Pieniny jest aktywizacja mieszkańców oraz zachęcenie do podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych oraz pomoc w zdobyciu środków finansowych na realizację planowanych zadań.

Pierwsze nabory dla mieszkańców LGD ruszą już w II połowie 2016 r.

Więcej informacji odnaleźć można na stronie: www.leadergorce-pieniny.pl

Opr. Aneta Markus

Zarząd LGD „Gorce-Pieniny”