Uroczyste podpisanie umowy na Wsparcie Przygotowawcze dla LGD Gorce-Pieniny

Uroczyste podpisanie umowy na Wsparcie Przygotowawcze dla LGD Gorce-Pieniny

 

W dniu dzisiejszym tj. 09.06.2022r. Prezes Zbigniew Chlebek wraz z Wiceprezesem Krystyną Kubik wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na Wsparcie Przygotowawcze do nowego okresu programowania. Podpisany dokument wręczał osobiście Marszałek Województwa Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.

Wsparcie przygotowawcze wspomaga prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego do nowej perspektywy finansowania PROW 2021-2027, jaka obecnie jest realizowania przez nasze Stowarzyszenie.

W ramach budowy nowej strategii stowarzyszenie przeprowadzi pełną analizę obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie naszego LGD, powiązanej z włączeniem się społeczności lokalnej w budowanie nowej strategii rozwoju.