Utworzenie muzeum etnograficznego i pracowni rękodzieła ludowego w budynku WOK oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku – Etap I - 11.03.2011

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie przestrzeni najwyższej kondygnacji budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury dla potrzeb ekspozycji wystawienniczej, zawierającej m.in. replikę chałupy ochotnickiej z przełomu XIX i XX wieku -jako wątku etnograficznego, oraz stworzenie pomieszczeń dla pracowni " ginących zawodów"- rękodzieła ludowego to jest: rzeżba w drzewie, snycerka, rzeżba w gipsie, garncarstwo i wyroby z gliny, malowanie na szkle i płótnie oraz co jest najważniejsze, wyrób płótna z lnu i przeróbka wełny owczej.

 

W przedmiocie wniosku znalazła się pozycja dotycząca wyposażenia sali konferencyjnej w podstawowy sprzęt audio-video dla potrzeb organizowanych konferencji naukowych jak również zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku polegającym na wyłożeniu kostką brukową części obszaru.

 

Celem operacji jest: poznanie specyfiki swojego regionu poprzez dostrzeganie wartości kulturowej, rozwój postaw patriotycznych związanymi z wartościami kultury regionalnej, możliwość poznania ginących zawodów i zapoznanie się z nimi poprzez udział w prowadzonych przez Wiejski Ośrodek Kultury warsztatów "ginących zawodów" i co najważniejsze, NAUCZYĆ CENIĆ WŁASNĄ TRADYCJĘ 

 

Projekt został zrealizowany w roku 2010. Wniosek, złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader Gorce-Pieniny, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji i został zakwalifikowany do wsparcia.

 

Beneficjent: Wiejski Ośrodek Kultury – Ochotnica Górna