VI nabór grup inicjatywnych do wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

02/19/2021

VI nabór grup inicjatywnych do wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

dotacja

Masz pomysł na działalność gospodarczą, która łączy cele ekonomiczne ze społecznymi ?

Bliskie Ci są idee ekonomii społecznej?

Pomyśl o stworzeniu przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwa społeczne:

  • tworzą nowe miejsca pracy, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. ubóstwem, bezrobociem),
  • integrują osoby z problemami społecznymi z innymi mieszkańcami,
  • produkują towary i świadczą usługi zgodne z potrzebami społeczności,
  • pozwalają pomagać innym, integrować środowisko i różne grupy społeczne,
  • umożliwiają stworzenie miejsca pracy zgodnie z marzeniami, potrzebami i umiejętnościami osób zatrudnianych

Termin składania wniosków: 22-28.02.2021 nabór wniosków zgłoszeniowych od grup inicjatywnych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Więcej informacji:

https://www.es.malopolska.pl/owesy/subregion-podhalanski/aktualnosci/rozpoczynamy-vi-nabor-grup-inicjatywnych-do-wsparcia-dotacyjnego-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwie-spolecznym?fbclid=IwAR1PTJJXKSspfUaVirW69d6CT3-b_keNYqNp9G311wd_XptBX45NR6TdN5I