W dawnej kuchni Pienin i Gorców - Mecenat Małopolski 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” realizuje projekt  pn. „W dawnej kuchni Pienin i Gorców” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Celem głównym zadania jest promocja i podnoszenie jakości produktów turystyki kulinarnej regionu pienińsko - gorczańskiego w oparciu o autentyczne elementy wynikające z lokalnej tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego. Popularyzacja kuchni lokalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego tych regionów. Warsztaty realizowane w ramach zadania będą doskonałą okazją dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich do tego, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziedzictwa kulinarnego swojego regionu  

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

  • przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla KGW z obszaru czterech gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica Mogą wziąć w nich udział członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji społeczno-kulturalnych na obszarze w/w gmin.
  • wydanie książki kucharskiej w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej, która będzie zawierała przepisy potraw przygotowanych i sfotografowanych podczas warsztatów kulinarnych, popularyzacja kuchni lokalnej

Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem "Smaki gorczańsko-pienińskie"

Okładka książki

Książka

Czas realizacji projektu: sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”