Warsztaty gwary, tańca i muzyki góralskiej

Beneficjent:  Wiejski Ośrodek Kultury - Ochotnica Dolna

Tytuł operacji – Zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie występów w gminie Ochotnica Dolna

Cel operacji:  Kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kształcenie poczucia przynależności społeczno - terytorialnej oraz poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez zorganizowanie warsztatów gwary, tańca i muzyki góralskiej oraz przygotowanie 2 występów.

Realizacja operacji:

 W ramach operacji zorganizowaliśmy warsztaty gwary , tańca i muzyki góralskiej – razem 153 godziny zajęć, które odbywają się  w WOK-u w Ochotnicy Dolnej. 

Dzięki udziałowi w warsztatach  mieszkańcy poznają tradycje regionu i uczą się poszanowania dla dziedzictwa Małej Ojczyzny.

Efekty działań projektu zaprezentowano na występach taneczno-muzycznych i recytatorskich:  dla uczniów i pracowników w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej oraz wszystkich chętnych a także w WOK-u dla wszystkich chętnych.

 

Wartość całkowita projektu – 18 109,82zł

 

Kwota dofinansowania w ramach Leadera – 14 378,00zł

 

K.Kubik