Warsztaty regionalne w gminie Czorsztyn

Przedmiot projektu:  Warsztaty haftu regionalnego, decoupage oraz przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”
 
Celem operacji jest :  rozwijanie aktywności, kultywowanie rodzimej tradycji, podnoszenie świadomości społecznej poprzez poszerzanie oferty kulturalnej i organizację warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.

W ramach projektu  w okresie 5 miesięcy tj. od stycznia do maja 2013r odbywały się bezpłatne warsztaty haftu, decoupage, podawania potraw regionalnych i wystroju stołu, przygotowywanie przystawek  dla  osób powyżej 30 roku życia, prowadzących gospodarstwa agroturystyczne oraz inną działalność gospodarczą

Zajęcia warsztatowe odbywały się w miejscowości Maniowy, Kluszkowce i Sromowce Wyżne. W każdych warsztatach brało udział po 20 osób.

Podsumowaniem projektu była, wystawa prac powstałych na warsztatach, z haftu regionalnego i decoupage, która wzbudziła  ogromne wrażenie wszystkich na uczestnikach imprezy.

Założony w projekcie cel został osiągnięty a zajęcia warsztatowe mocno  zaktywizowały mieszkańców obszaru LGD.

Wartość całkowita 33 979,20 zł.

Kwota dofinansowania: 23 690,24 zł

Projekt  realizowany w  2013r, przy ogromnym zaangażowaniu Pani Janiny Plewa  

 Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach