Warsztaty regionalne

Beneficjent: Gmina Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach

Tytuł operacji: W krainie czorsztyńskich legend – warsztaty literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży

Cel operacji- kultywowanie miejscowych tradycji, języka regionalnego i gwary poprzez promocję książek regionalnych autorstwa lokalnych artystów i pisarzy

 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie bezpłatnych warsztatówliterackich i plastycznych dla  dzieci i młodzieży. W wyniku zrealizowanego projektu  zostały przeprowadzone  4 warsztaty literackie oraz 2 warsztaty plastyczne dla 200 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Czorsztyn. W warszatach brały udział także dzieci przedszkolne. Podczas  realizacji projektu  odbyły się spotkania autorskie z autorami książek regionalnych oraz konkursy wiedzy i legend o regionie. Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR Liczba zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnych i warsztatowych związanych z dziedzictwem kulturowym”  w ramach przedsięwzięcia „Ocalić od zapomnienia

Całkowita wartość projektu: 6 840,00zł

Kwota dofinansowania: 4 647,07zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminną Bibliotekę w Kluszkowcach  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

K.Kubik