Wielofunkcyjne boiska sportowe Sromowcach Wyżnych i Sromowcach Niżnych

Beneficjent:  Gmina Czorsztyn

Tytuł operacji – „Budowa boisk sportowych ze sztuczną trawą w miejscowości Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne

Cel operacji:  Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Sromowce Wyżne oraz Sromowce Niżne, a zwłaszcza sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska.

Realizacja operacji obejmowała  wykonanie kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych z nawierzchnią ze sztucznej trawy (wysokość włókna 20 mm, grubość włókna 100 mikronów),. Boisko w Sromowcach Wyżnych ma powierzchnię 700 m2, natomiast boisko w sąsiadującej wsi tj. Sromowcach Niżnych jest nieco mniejsze a jego powierzchnia wynosi 600  m2.  Na każdym z boisk zamontowano bramki, regulowane słupki do siatkówki oraz tablice do koszykówki.

W wyniku zrealizowanego projektu  zostały stworzone miejsca  które  służyć będą  dzieciom, młodzieży, turystom oraz wszystkim mieszkańcom gminy.  Inwestycja ta służyć będzie integracji  mieszkańców oraz wpłynie na poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej  obszaru LGD

Operacja realizuje  wskaźnik produktu LSR –liczba  zrealizowanych  zadań inwestycyjnych z zakresu rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w ramach przedsięwzięcia „Kultura i rekreacja w Gorcach i Pieninach”

Wartość całkowita projektu – 244 653,40  zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera - 159 991 ,00

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Czorsztyn  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

K.Kubik