Wodny plac zabaw w Czorsztynie

Przedmiotem projektu było: utworzenie wodnego plac zabaw przy P.H.U "Jędruś" w Czorsztynie. 

 

Celem operacji jest polepszenie warunków spędzania wolnego czasu nad zalewem i zaspokojenia rosnących potrzeb przebywających turystów oraz mieszkańców poprzez poprawę stanu infrastruktury turystycznej na terenie LGD oraz uatrakcyjnienie oferty zagospodarowania wolnego czasu nad Jeziorem Czorsztyńskim.

 

W ramach projektu beneficjent utworzył wodny plac zabaw w Czorsztynie i zakupił: wodne boisko o wymiarach (12m*6m), 2 piłki wodne, statek piracki oraz 3 kompresory powietrza. 

 

Rezultatem projektu jest zaspokojenie potrzeb przebywających turystów na terenie jeziora Czorsztyńskiego w miejscowości Czorsztyn, pozyskanie nowych turystów i zatrzymanie ich na atrakcyjnym terenie, rozwój przedsiębiorczości oraz polepszenie oferty spędzania wolnego czasu. Projekt przyczyni się również do integracji środowisk lokalnych oraz promocji regionu a efektem tych działań będą lepsze perspektywy rozwoju działalności gospodarczej.

 

Projekt, złożony w listopadzie 2010r za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji i uzyskał dotację. 

 

Beneficjent: P.H.U. "Jędruś" Anna Wojtaszek- Czorsztyn