Współpraca się opłaca

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY” w ramach upowszechniania informacji o środkach unijnych nawiązało współpracę z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacją Rozwoju Regionu Rabka oraz Punktem informacyjnym Funduszy Europejskich.

Dodatkowo LGD zawarło z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. porozumienie określające zasady współpracy na rzecz akceleracji rozwoju regionalnego. Zgodnie z zapisami umowy stowarzyszenie zobowiązało się m.in. informowania nt. możliwości pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł, pochodzących w szczególności z programów współfinansowanych przez Unię Europejską dedykowanych dla mieszkańców, firm, instytucji mających swoją siedzibę na terenie Stowarzyszenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców, w ramach nawiązanej współpracy zorganizowaliśmy w gminach wchodzących w skład LGD cykl spotkań poświęconych możliwością wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw.  Uczestnicy spotkań mieli możliwość pozyskania wiedzy jak pozyskać pomoc finansową poprzez:

  • możliwość dofinansowania szkoleń,
  • możliwość wsparcia merytorycznego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
  • możliwość opracowania strategii zarządzania wiekiem i uzyskania bonu na doposażenie stanowiska pracy do 5000 zł,
  • możliwość pozyskania środków finansowych i wsparcia doradczego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Wsparcie dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw .

 

Osobom, które nie mogły uczestniczyć w cyklu spotkań podajemy numery, pod którymi można uzyskać informacje na temat aktualnych możliwości wsparcia na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „GORCE-PIENINY” tel. 789-304-706

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA tel. 12 617 66 00

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka tel. 18 26 777 39

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich tel. 18 540 90 32

 

Galeria: zdjęcia z cyklu spotkań

Małgorzata Piątek