Wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń na wyjazd studyjny do Austrii - do 6.05.2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zaprasza do wzięcia udziału w czterodniowej wizycie studyjnej  do Austrii pn. „Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produktu lokalne” organizowanej w dniach 30 maja – 2 czerwca 2019r.

W wyjeździe mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący główną działalność gospodarczą w branży:

  • gastronomicznej, noclegowej (sekcja I) lub
  • budowlanej (sekcja F) lub
  • rekreacyjnej i rozrywkowej (sekcja R)

- z zastrzeżeniem, że w wizycie studyjnej uczestniczy po 5 osób z czterech gmin (Czorsztyn Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica). Ponadto w grupie 20 osobowej znajdzie się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy z każdej branży wskazanej, jako kluczowa dla rozwoju obszaru LGD.

W celu zgłoszenia udziału należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć go najpóźniej do 6.05.2019 r. w biurze LGD „Gorce – Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00

Ilość miejsc ograniczona !!!! max. 20 osób.


O zakwalifikowaniu się na wyjazd zadecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały trzy osoby z różnych branż wskazanych, jako kluczowe do rozwoju obszaru LGD. Udział w wyjeździe jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu pod numerem telefonu 789 304 706 lub e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl