Wyniki naboru 1/2016

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 1/2016 zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych oraz listy operacji po uzupełnieniach.