Wyniki naboru 4/2016

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 4/2016 zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz listę operacji wybranych przez LGD do finansowania uzupełnioną o dwie kolumny, które dotyczą intensywności pomocy ustalonej przez LGD oraz kwoty pomocy wyliczonej na podstawie intensywności pomocy.