Zagospodarowanie terenów wokół źródeł mineralnych „Stefan i Michalina" wraz z drogą dojazdową w Krościenku

Przedmiotem projektu było kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół źródeł mineralnych „Stefan i Michalina” w Krościenku n.D ,które są osobliwością krajobrazową na szeroką skalę. 

 

W/w źródła znajdują się na prawym brzegu Dunajca, na obszarze który ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy gminy oraz turyści licznie odwiedzają to miejsce, które jest dla nich miejscem nie tylko rekreacji ale i i także miejscem nawiązywania kontaktów społecznych oraz wypoczynku. Dogodne położenie źródeł do których prowadzi ścieżka piesza powoduje, że w okresie letnim miejsce te odwiedza około 200 osób dziennie, nie tylko po to aby pobrać wodę, ale także w ramach rekreacyjno-wypoczynkowych 

 

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krościenko oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez zagospodarowanie źródeł Stefan i Michalina w Krościenku nad Dunajcem. 

 

Projekt został zrealizowany w roku 2010. Wniosek, złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Leader „Gorce-Pieniny”, przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji i uzyskał dotację. 

 

Beneficjent: Gmina Krościenko 

 

K.Kubik