Zakup materiałów promujących Gminę Czorsztyn

Przedmiotem projektu był: Zakup materiałów promujących Gminę Czorsztyn. 

 

Celem operacji jest promocja Gminy Czorsztyn, a zwłaszcza jej walorów turystycznych, a zakup materiałów promujących Gminę Czorsztyn mający na celu wyeksponowanie jej walorów turystycznych pozwoli na rozpowszechnienie informacji o Gminie, co w sposób znaczący pozwoli na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. 

 

W ramach realizowanej operacji opracowane oraz wydrukowane zostały: 

  1. Rozkładana kolorowa, topograficzna mapka z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Czorsztyn. Format mapki po jej rozłożeniu -B3
  2. Kolorowe kalendarze jednostronicowe na 2011 rok z wybranymi najpiękniejszymi krajobrazami Gminy Czorsztyn w różnych porach roku. Format Kalendarza - B2, papier kreda 170g , folia błysk - 1000 sztuk w różnych porach roku. Format Kalendarza - B2, papier kreda 170g , folia błysk - 1000 sztuk 
  3. Kolorowe kalendarze 13 kartkowe, 14 stronicowe na 2011 rok Format B3 papier kreda 170 g 
  4. Folder reklamowy Gminy Czorsztyn zawierający informacje na temat największych atrakcji turystycznych Gminy Czorsztyn ( zlokalizowanych na mapce topograficznej Gminy). Tekst oraz wszystkie opisy zawarte w folderze reklamowym są dwujęzyczne( język angielski oraz polski).

 

 

Wartość projektu – 20 740,00 zł. 

Wartość dofinansowania 11 900,00 zł

 

 

Beneficjent: Gmina Czorsztyn