Zakup rowerów i organizowanie imprez sportowych

Tytuł projektu: Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez propagowanie aktywnego stylu życia - zakup rowerów, ich udostępnianie oraz organizowanie imprez sportowych z ich wykorzystaniem.

 

Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji oraz promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców i turystów, na terenie lokalnej grupy działania, poprzez  zakup rowerów, ich udostępnianie oraz organizowanie imprez sportowych z ich wykorzystaniem.

 

W ramach projektu zakupionych zostało 25 rowerów o różnych rozmiarach – odpowiednich dla osób o określonym wzroście. Część zakupionych rowerów najlepiej sprawdza się podczas jazdy w terenie, a na części najlepiej jeździ się po drodze utwardzonej. Na terenie gminy Czorsztyn znajduje się wiele miejsc, które stanowić mogą trasy rowerowe. Wydana została ulotka reklamowa informująca o zakupie rowerów. Zawiera ona także mapkę z trasami rowerowymi i ich krótkim opisem.

Z okazji rozpoczęcia korzystania z rowerów została zorganizowana impreza – mini rajd rowerowy.

 

 

Całkowita wartość projektu to 33 877,48 zł

 

Kwota uzyskanej dotacji wynosi 23 714,23zł