ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA MIESZKANCÓW I TURYSTÓW

Przedmiot projektu:  Rozwijanie aktywności mieszkańców i zorganizowanie lokalnej twórczości kulturalnej w bibliotece publicznej poprzez innowacyjne wykorzystanie zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Celem operacji jest  podniesienie jakości życia i aktywności mieszkańców z wykorzystaniem nowego sprzętu , służącego do organizacji kulturalnego trybu życia i jego promocji.  

Zakres projektu obejmuje stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu w  Gminnej Bibliotece Publicznej Krościenku, poprzez zakup sprzętu i bezpłatne udostępnianie go  mieszkańcom, turystom jak również prowadzenie nowych zajęć kulturalnych dla mieszkańców będących jedną z form rozwijania aktywności społeczności lokalnej.

W ramach projektu zakupiono:

- 3 komputery stacjonarne  wraz z  oprogramowaniem Windows,Office-  w tym 

   3 szt antywirus,3 głośniki,3 słuchawki z mikrofonem                                                  

- 1 urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające drukowanie, kopiowanie, skanowanie 

-   1 laptop

-  1 projektor

-  1 ekran  projekcyjny na statywie umożliwiającym prezentacje multimedialne

-  3 biurka komputerowe i  3 krzesła obrotowe do komputerów

Zamierzeniem wnioskodawcy jest miedzy innymi  wypromowanie biblioteki w środowisku lokalnym w taki sposób, by placówka kojarzona była z miejscem przyjaznym, do którego chętnie się przychodzi, nie tylko po to żeby wypożyczyć książkę, ale również wziąć udział w spotkaniach autorskich promujących twórczość lokalnych autorów książek i poetów , konkursach, wystawach czy innym projektach integrujących miejscową społeczność szczególnie dzieci i młodzież. Wpłynie to na rozwijanie aktywności mieszkańców                        i zorganizowanie lokalnej twórczości kulturalnej w bibliotece publicznej poprzez  innowacyjne  wykorzystanie zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Wartość całkowita 15 676,00 zł.

Kwota dofinansowania: 10 195,77 zł

 Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku