Zapraszamy na spotkanie informacyjne

W związku z planowanymi na listopad naborami wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców działających na terenie gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Szczawnica na otwarte spotkania informacyjne oraz konsultacje w mobilnym punkcie informacyjnym, na których uczestnicy uzyskają informacje o planowanym konkursie.

 

Terminy spotkań informacyjnych:

- 28-10-2016r. /piątek/ godz. 9.00 Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

- 31-10-2016r. /poniedziałek/ godz. 9.00 Urząd Miasta i Gminy Szczawnica

- 02-11-2016r. /środa/ godz. 9.00 Urząd Gminy Ochotnica Dolna

- 03-11-2016r. /czwartek/ godz. 9.00 Urząd Gminy Czorsztyn

 

Po spotkaniach w wyżej wymienionych termiach od godz. 12.00 do godz. 14.30 zostanie uruchomiony mobilny punkt informacyjny, gdzie osoby zainteresowane uzyskają informacje o planowanym konkursie.

 

Dodatkowo zostaną zorganizowane spotkanie informacyjne w biurze Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny”;

  • w dniu 28-10-2016r. o godz. 16.00, na którym uczestnicy zostaną poinformowani  o planowanym konkursie,
  • oraz 4-11-2016r.o 16.00 dla osób z grup defaworyzowanych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (osoby do 30 roku życia i/lub kobiety).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu w biurze LDG jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Zgłoszenia można dokonać pod nr tel. 18 262 35 90 lub 789 304 706.

 

Udział wnioskodawcy w szkoleniu jest punktowany według lokalnych kryteriów wyboru.

Wybór terminu i miejsca spotkania należy do Państwa.

 

Zapraszamy!

 

Małgorzata Piątek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”