Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców

W związku z trwającymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach operacji polegających na:

  1. rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych
  2. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
  3. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
  4. podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
  5. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch

LGD „Gorce – Pieniny” zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „Omówienie zasad i dokumentów aplikacyjnych”, które będzie poświęcone przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

Szkolenie odbędzie się 6 maja 2019r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki pochodzące z działania LEADER, zgodność operacji z LSR oraz lokalnymi kryteriami wyboru. 

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Formularz nadesłać należy najpóźniej do dnia 4 maja br. do godz. 15:00

Liczba miejsc ograniczona - 10 osób

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!