Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

Krościenko nad Dunajcem 13-01-2017r.

 

Zaproszenie na  Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 20 stycznia 2017r. /piątek/  o godz. 16:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie uzupełnień do naborów na rozwój działalności 1/2016, 2/2016, 5/2016; wyjaśnienia Rady.
  5. Omówienie uzupełnień do naborów na podjęcie działalności 3/2016, 4/2016; wyjaśnienia Rady.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz