Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

Krościenko nad Dunajcem 07-09-2017r.

 

 

Zaproszenie na  Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 15 września 2017r. /piątek/ o godz. 16:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajem.

                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie i zweryfikowanie protestów, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz