Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”

Krościenko nad Dunajcem 03-12-2016r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 11 grudnia  2016r. /niedziela/  o godz. 9:00 w Restauracji Klasyczna w Krościenku n/D.

                                            

                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności

 

Nabór 1/2016

 1. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2016
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 2/2016

 1. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2016
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Nabór 3/2016

 1. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2016
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 4/2016

 1. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2016
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 5/2016

 1. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 5/2016.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2016
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

 

Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się w biurze Stowarzyszenia ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danych naborach z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Maria Urbaniak