Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”

Krościenko n. D, 25.02.2018r.

 

Zaproszenie na  Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 5 marca 2018r. /poniedziałek/ 

o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Czorsztyn w Maniowach, ul. Gorczańska 3.

 

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz