Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”

 

 

Krościenko nad Dunajcem 29-12-2016r.

 

 

 

 

Zaproszenie na  Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 5 stycznia 2017r. /czwartek/  o godz. 16:00 w Sali obrad Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                             
Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie i zweryfikowanie protestów, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Maria Urbaniak