Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"

Opublikowano dnia 13.08.2017r.

 

 

Zaproszenie na  Posiedzenie Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 21 sierpnia  2017r. /poniedziałek/  o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem.

 

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 1/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 2/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Nabór 3/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 4/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 5/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 6/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 6/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 6/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

 

 

Nabór 7/2017

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 7/2017
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

W związku z dużą ilością spraw do rozpatrzenia Przewodniczący Rady może zdecydować o rozłożeniu ww. posiedzenia na dwa lub kilka dni, o czym członkowie Rady zostaną powiadomieni na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2017r. W tym samym dniu wiadomość o dodatkowym terminie zostanie przekazana do informacji publicznej.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz