Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD "Gorce - Pieniny"

Krościenko nad Dunajcem, 20/06/2019r.

 

Zawiadomienie o  Posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na wyjazdowe posiedzenie, które odbędzie się dniu 29 czerwca 2019r. w Krakowie (Hotel Junior).

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 1/2019

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 2/2019

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Nabór 3/2019

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2019
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Nabór 4/2019

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Nabór 5/2019

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 5/2019.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2019
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 

Operacja własna 1/2019/OW

 1. Ocena zgodności z LSR wniosku na operację własną 1/2019/OW.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosku na operację własną 1/2019/OW
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Podjęcie uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

W związku z dużą ilością spraw do rozpatrzenia Przewodniczący Rady może zdecydować o rozłożeniu ww. posiedzenia na dwa lub kilka dni, o czym członkowie Rady zostaną powiadomieni na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2019r. W tym samym dniu wiadomość o dodatkowym terminie zostanie przekazana do informacji publicznej.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek