Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD "Gorce-Pieniny"

Krościenko nad Dunajcem, 3/05/2020r.

 

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na wyjazdowe posiedzenie, które odbędzie się dniu 11 maja 2020r. w Krościenku nad Dunajcem o godz. 16:00

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 1/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2020
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek