Zgłoszenia do udziału w warsztatach cyfrowania - zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w warsztatach rękodzieła organizowanych w ramach projektu „Cyfrowanie w Pieninach”

Zgłoszenia prosimy dostarczyć do 13 kwietnia 2021 roku do godz. 15-tej  do biura LGD "Gorce-Pieniny" ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/D (przy wejściu do biura umieszczona została Skrzynka Podawcza, w której można pozostawić dokumenty w formie papierowej) lub mailowo na adres e-mail: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub można też przesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu listu do biura).

 

Zasady uczestnictwa w zajęciach

Zajęcia będą ogólnodostępne, bezpłatne. Uczestnicy zajęć ponoszą jedynie koszty dojazdu na miejsce zajęć. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez  Zarząd LGD „Gorce-Pieniny”  zgodnie z zasadami rekrutacji na podstawie karty zgłoszenia. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, zgodnie z jednakowymi dla wszystkich  warunkami.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz  jej dostarczenie w wymaganym terminie do siedziby LGD „Gorce-Pieniny”  lub przesłanie poczta elektroniczną.

 

Termin warsztatów: kwiecień-listopad 2021

Miejsce: „Galeria Jana Kubika” w Krościenku nad Dunajcem

Ilość godzin warsztatowych: 160 (20 godz. miesięcznie)

W przypadku nadmiaru chętnych o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Kultura ludowa i tradycyjna 2021

 

Poniżej Regulamin i formularze zgłoszeń wraz z oświadczeniami do wydrukowania i wypełnienia.

                                                                                                                                                        Zamieszczono 06.04.2021r.