Zrealizowany projekt w ramach LSR w 2019 - zakup strojów i instrumentów dla Orkiestry Dętej w Szczawnicy

W ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  zrealizowano następujący projekt:

Beneficjent: Stowarzyszenie na rzecz Strażackiej Orkiestry Dętej w Szczawnicy

Tytuł operacji:"Odtworzenie regionalnego charakteru Orkiestry Dętej przy OSP Szczawnica"

Cel operacji: Propagowanie kultury góralskiej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych do dnia złożenia wniosku o płatność

Kwota operacji: 52 963 zł

Kwota przyznanej pomocy: 50 000 zł

Wniosek złożony w przedsięwzięciu: Zachowanie tożsamości regionalnej,  nabór 1/2018