Zrealizujemy projekt współpracy rozwijający turystykę rowerową!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” wspólnie z Podhalańską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Spisz – Podhale” pracujemy nad przygotowaniem wniosku i zakresem projektu współpracy dotyczącego turystyki aktywnej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności turystycznej Podhala, Spisza, Gorców i Pienin, oraz promocja turystyki rowerowej i pieszej w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. Dążymy do tego, aby nasze regiony był jeszcze atrakcyjniejszy dla mieszkańców i turystów. Na obszarze Stowarzyszenia LGD "Gorce- Pieniny" zostanie zamontowanych 11 stacji ładowania rowerów elektrycznych zintegrowanych ze stacją naprawy rowerów, rozbudowana zostanie mała infrastruktura na szlakach rowerowych m.in. o łąwki, ławo-stoły, tablice informacyjne, stojaki na rowery i kosze. W ramach promocji wydamy mapę, filmy tematyczne.

 

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań z zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020