Deklaracje członkowskie

Osoba fizyczna składa:

  • deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia 
  • dwie rekomendacje

Osoba prawna składa:

  • deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia
  • uchwałę zawierającą deklarację przystąpienia do LGD organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD